goca_maric@yahoo.com +381 65 809 11 89, +361 64 15 86 585
  • Vađenje zuba - rutinska oralnohirurška intervencija
  • Vadjenje umnjaka - impaktiranih i poluimpaktiranih
  • Resekcija vrha korena zuba - apikotomija
  • Podizanje poda gornjeviličnog sinusa
  • Ugradnja implantata