goca_maric@yahoo.com +381 65 809 11 89, +361 64 15 86 585

Strah od stomatologa

Blog >>

Najveći broj pacijenata , koji prvi put dolaze , mi umesto “ dobar dan “ kažu - ja se plašim ?!

* Rešenje je komunikacija i poverenje !!

Na prvom mestu treba da definišemo , čega se konkretno plašite ?!

  • strah od nepoznatog
  • strah od ponavljanja proživljenog negativnog iskustva
  • iracionalni strah

Kod najvećeg broja pacijenata , strah se prevazilazi jednostavnom metodom - tell - show - do , odnosno ISPRIČAJ - POKAŽI - URADI

Ukoliko se prvi put susrećete sa odredjenom intervencijom , stomatolog će vam vrlo rado ispričati šta taj postupak podrazumeva , pokazaće vam instrumente koje će koristiti i što je izrazito bitno , pri radu će vas upozoriti na svaki naredni korak . Po završetku intervencije naglasiće vam šta da očekujete tokom oporavka .

Dalje , ukoliko strahujete od ponavljanja ranije prozivljene neprijatnosti , naglasite to stomatologu , da bi posebno obratio pažnju i izvodjenje intervencije prilagodio vama .
Pored gore navedenog , za prevazilaženje iracionalnih strahova , potrebna je i medikamentozna terapija a neretko i razgovor sa psihoterapeutom .

* Ništa se ne podrazumeva , sve pitajte , ne postoje glupa pitanja !!
** Prijatna i topla atmosfera doprinose opuštanju i osećaju sigurnosti , stoga vam ostavljam snimak svoje ordinacije« Nazad