goca_maric@yahoo.com +381 65 809 11 89, +361 64 15 86 585

Krune i mostovi

Blog >>

Gospodin Saša se žalio na prolaženje pljuvačke ispod donjeg keramičkog mosta , koje je nekada bivalo toliko da mu je pljuvačka izlazila iz usta dok govori . Pride , nije bio zadovoljan izgledom svojih keramičkih kruna .
* Uklonila sam stare mostove , i zajedno sa Darko Krstic a uz Sašino strpljenje , napravila nove .

Pljuvačka je na svom mestu a Sašin osmeh je sada dostojan njegovog karaktera !

** Deo vilične kosti , u kome su smešteni korenovi zuba a nakon njihovog gubitka , nestaje , odnosno , resorbuje se jer nema više svrhe kojoj je služio .
U odredjenim situacijama gubitak kosti je obimniji nego inače . Najčešće je to usled komplikovanog vadjenja zuba pri kom je došlo do odlamanja dela kosti ( što je slučaj kod Saše ) , zatim pri izbijanju ili lomljenju zuba , kao i usled velikih gnojnih infekcija …

Nekada nadoknada kosti hirurškim intervencijama nije moguća ili to pacijenti jednostavno ne žele .

Rešenje je izrada keramičkog mosta uz korišćenje roze keramike .
*** Keramičkim nadoknadama , pored zuba , možemo nadoknaditi i deo vilične kosti !!« Nazad