goca_maric@yahoo.com +381 65 809 11 89, +361 64 15 86 585
šifra naziv usluge cena/din

1

Stomatološki pregled

1 200

2

Stomatološki pregled – kontrolni

600

3

Motivacija I obučavanje pacijenta  održavanju oralne higijene

600

4

Zalivanje fisura ( po zubu )

1 200

5

Preventivni ispun

1 800

6

Glasjonomerni ispun

1 800

7

Glasjonomerni ispun kod dece

1 200

8

Kompozitni ispun na 1 površini

2 400

9

Kompozitni ispun na 2 površini

3 000

10

Kompozitni ispun na 3 površini

3 600

11

Terapija dubokog karijesa ( bez ispuna )

1 200

12

Prva pomoć kod dentalgija

1 200

13

Lokalna aplikacija sredstva za mumifikaciju pulpe

2 000

14

Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba

1 800

15

Definitivno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba

2 400

16

Definitivni ispun na depulpisanom jednokanalnom zubu

3 000

17

Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba

2 400

18

Definitivno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba

3 600

19

Definitivni ispun na depulpisanom dvokanalnom zubu

3 000

20

Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba

3 600

21

Definitivno punjenje kanala korena trokanalnog zuba

4 200

22

Definitivni ispun na depulpisanom trokanalnom zubu

3 000

23

Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba

1 800

24

Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba

2 400

25

Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba

3 600

26

Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba

1 200

27

Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba

1 800

28

Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba

2 400

29

Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje jednokanalnog zuba

2 400

30

Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje dvokanalnog zuba

3 000

31

Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje trokanalnog zuba

3 600

32

Ordinacijsko izbeljivanje zuba po vilici

8 400

33

Kucno izbeljivanje zuba po vilici

7 200

34

Izbeljivanje depulpisanog zuba

4 200

35

Uklanjanje krunice

600

36

Cementiranje stare krunice

1 200

37

Parcijalna akrilatna proteza sa zicanim kukicama

24 000

38

Parcijalna elasticna (bredent bre.flex ) proteza

32 400

39

Parcijalna skeletirana ( Co-Cr-Mo ) proteza

36 000

40

Parcijalna skeletirana ( bredent biodentaplast ) proteza

42 000

41

Parcijalna skeletirana ( bredent clear ) proteza

42 000

42

Parcijalna skeletirana ( BioHPP ) proteza

55 200

43

Parcijalna skeletirana proteza – atecmen

6 000

44

Totalna akrilatna proteza

26 400

45

Totalna ( bredent polyan IC ) proteza

30 000

46

Reparatura proteze – prelom protezne ploce

3 600

47

Reparatura proteze – dodatak zuba

4 200

48

Reparatura proteze – dodatak kukice

4 200

49

Podlaganje proteze – direktno

2 400

50

Podlaganje proteze – indirektno

3 600

51

Podlaganje proteze mekom podlogom

4 200

52

Okluzalni stabilizacioni splint - Micigen

12 000

53

Livena nadogradnja

6 000

54

FRC nadogradnja

6 000

55

Privremena akrilatna kruna – direktna

1 200

56

Privremena akrilatna kruna - indirektna

2 400

57

Privremena kompozitna kruna - direktna

2 400

58

Privremena kompozitna kruna – indirektna

3 600

59

Metalokeramička kruna

9 600

60

Keramička kruna – cirkonija

21 600

61

Keramicka kruna – litijum disilikatna ( e. Max )

24 000

62

Faseta – kompozitna

6 000

63

Faseta – keramička

26 400

64

Noćni štitnik za bruksiste – folija

6 000

65

Fiksator polozaja zuba – ritiner

6 000

66

Izrada suprastrukture na implantima – metalokeramika

24 000

67

Izrada suprastrukture na implantima – keramika

36 000

68

Cervikalni rub u keramici

1 200

69

Identifikacija , uklanjanje plaka , motivacija I obučavanje održavanju oralne higijene

600

70

Uklanjanje mekih naslaga I poliranje zuba obe vilice

600

71

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca I poliranje zuba obe vilice

2 400

72

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca , peskiranje I poliranje zuba obe vilice

3 000

73

Obrada parodontalnog dzepa po zubu

600

74

Drenaža parodontalnog abscesa

1 200

75

Smanjenje osetljivosti korenova zuba – po zubu

1 200

76

Lečenje alveolitisa

1 200

77

Intraoralna incizija abscesa

1 200

78

Vađenje mlečnih zuba

1 200

79

Vađenje stalnih zuba

2 000

80

Komplikovano vađenje zuba

4 000

81

Hirurško vađenje zuba

12 000